Välkommen till Nuvia NORDIC AB. Vi är ett företag specialiserad på kvalificerade ingenjörstjänster, mekanisk service och operativt strålskydd till energiproducenter.

Decommissioning
Decommissioning
Groundhog - Beach Monitoring
Groundhog - Site Monitoring
Nuclear New Build
Radiation Safety - Monitoring
Radiation Safety - Monitoring
Operations
Plant Life Extension
Radiation Safety - Monitoring
Radioactive Waste Management
Radioactive Waste Management

Tjänster

Nybyggnation

Stöd genom hela nybyggnationsprocessen

Livstidsförlängande åtgärder

Innovativa produkter och förslag baserade på verkliga erfarenheter

Service och underhåll

Skicklig servicepersonal med erfarenhet av alla aspekter av drift och underhåll inom kärnkraftsindustrin

Strålskydd

Omfattande doskontroll genom övervakning, avskärmning och modellering

Avveckling

Säker avveckling av alla typer av nukleära anläggningar; reaktorer, bränsle- och forskningsanläggningar.

Avfallshantering

Nuvia tillför kunskap kring och design av tekniska lösningar för komplex avfallshantering av exempelvis plutonium, tritium och natrium.

Download the Nuvia Group Brochure

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative