Nuvia Group

Vår verksamhet kännetecknas av innovativa lösningar inom konstruktion, forskning och utveckling, byggnation, drift och underhåll, samt strålskydd och avvecklingstjänster. Säkerhet, kvalitet och hållbarhet ligger till grund för alla våra arbetssätt och metoder.

Nuvia finns representerat i 18 länder över hela världen, tillsammans skapar våra totalt 2700 medarbetare en omsättning överstigande €325 miljoner årligen.

Nuvia är dotterbolag till Soletanche Freyssinet med 21500 anställda och en omsättning på €2.65 miljarder. Freyssinet har en lång historia inom kärnkraftsindustrin med stor erfarenhet inom nybyggnation och projektering.

Soletanche Freyssinet ägs i sin helhet av VINCI, världens största byggkoncern. Nuvia är den nukleära enheten inom VINCI-gruppen.

www.nuvia-group.com

 

 

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative