Nuvia France

Genom att sammanföra unika färdigheter i ett kompetenscentrum är Nuvia France behjälpligt under de kärntekniska anläggningarnas hela livscykel.

Tjänsterna – från konstruktion och avveckling till drift och underhåll samt avfallshantering – har förbättrats ytterligare genom partnerskap med ledande kärntekniska anläggningar ända sedan industrins tidiga år.

Med 15 siter över hela Frankrike har våra team ett nära samarbete med våra kunder, ofta på plats ute på anläggningarna.

Vår långa erfarenhet av arbete i aktiva miljöer har fostrat gemensamma arbetssätt och rutiner hos Nuvia France 950 man starka personal; ständiga innovationer, öppenhet, lyhördhet och servicekänsla.

Nuvia France omfattar nio företag, alla med specialistkunnande inom respektive disciplin:

 • IFCEN | Utbildning, experter, tjänster rekryterings
 • IPRS | Engineering, skydd av betong och stål mot korrosion
 • MILLENNIUM | Specialkonstruktion
 • NUVIA Access | Tillträdesvägar, shoring, inneslutning, isolering
 • NUVIA Coating | Speciella beläggningar, skydd mot korrosion
 • NUVIA Process | Avveckling, växt verksamhet och kärn mätning
 • NUVIA Protection |
  – Passive Protection | Brand, översvämning och strålskydd
  – Mechanical Protection | Brandskydd, HVAC
 • NUVIA Structure | Anläggningsverksamhet och specialkonstruktioner
 • NUVIA Support | Radioaktiv sanering och avveckling

Nuvia
85 avenue Archimède
13857 Aix en Provence cedex 3 – France
contact@nuvia.fr

www.nuvia.fr

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative