Nuvia India

Indiens uttalade satsning för att öka produktionen av kärnkraft och politisk uppmuntran till internationella samarbeten har lett till etableringen av Nuvia India Pvt Ltd.

Nuvia India har tillgång till hela Nuvia-koncernens kapacitet och kommer dessutom att utveckla egna resurser i Indien för att på ett effektivt sätt möta upp de behov som uppstår lokalt.

Nuvia India Pvt Ltd
Plot No. E-11, B-1 Extension,
Mohan Cooperative Industrial Estate,
Mathura Road,
New Delhi-110044,
INDIA

Tel : +91 11 4938 4300
Fax: +91 11 49384343
Email: info@nuvia-india.com

W: www.nuvia-india.com

nts

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative