Nuvia Italia

Nuvia kan spåra sina rötter ända tillbaka till 1950-talets franska och brittiska kärnkraftsindustrier. En av våra främsta framgångsfaktorer har varit vårt oberoende som icke-OEM-leverantör.

Vår verksamhet kännetecknas av innovativa lösningar inom konstruktion, forskning och utveckling, byggnation, drift och underhåll, samt strålskydd och avvecklingstjänster. Säkerhet, kvalitet och hållbarhet ligger till grund för alla våra arbetssätt och metoder.

Nuvia finns representerat i 18 länder över hela världen, tillsammans skapar våra mer än 1900 medarbetare en omsättning överstigande 200 miljoner Euro årligen.

Nuvia är dotterbolag till verkstadskoncernen Soletanche Freyssinet med 16500 anställda och en omsättning på 2.4 miljarder Euro. Freyssinet har en långtgående historia inom kärnkraftsindustrin med stor erfarenhet inom nybyggnation och projektering.

Soletanche Freyssinet ägs i sin helhet av VINCI, världens största byggnadskoncern inom infrastrukturbranschen. Nuvia är den nukleära enheten inom VINCI-gruppen och har därför en solid grund utifrån vilken vi erbjuder våra kunder ett överlägset utbud av förstklassig teknisk expertis.

Nuvias specialitet är att hantera omfattande, komplexa projekt. Våra erfarenheter kommer bäst till sin rätt i ett vertikalintegrerat arbetssätt där vi har ett helhetsansvarar från förberedelsefas till design och konstruktion samt implementering på plats. Med alla nödvändiga kompetenser inom organisationen skyddas våra kunder från den kommerciella otrygghet det innebär att arbeta med leverantörer som i sin tur är beroende av underleverantörer vad gäller specialistkompetens.

Nuvia ITALIA S.r.l.
Viale L Majno, 17/A
20122 Milano – Italia
Tél : +39 0332 98 77 90
Fax : +39 0332 78 48 49
contact@nuvia.it

salvarem

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative