Nuvia Limited (UK)

Nuvia Limited har över 1000 medarbetare och är en internationell nukleär specialist med kunder inom den kärntekniska livscykelns alla sektorer. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster inom nybyggnation, livstidsförlängning, drift och underhåll, strålskydd, avveckling och avfallshantering.

Nuvia erbjuder programförvaltning på hög nivå, design, projektledning för komplexa nukleära konstruktionsprojekt och specialistkonsulter likväl som utmanande driftstjänster.

Nuvia Limited
Chadwick House,
Birchwood Park,
Warrington,
Risley
Cheshire,
WA3 6AE
United Kingdom

info@nuvia.co.uk

www.nuvia.co.uk

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative