Karriär

Lediga tjänster:

 

Att arbeta inom Nuvia

Vi bygger ett team av Sveriges främsta tekniker och ingenjörer, vill du vara med?

Nuvia Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Soletanche Freyssinet som ingår i Vinci koncernen med 185 000 anställda och en omsättning överstigande 38 miljarder Euro. Nuvia erbjuder specialisttjänster inom nukleär service, strålskydd, decommissioning, nybyggnation, avfallshantering, nukleär produktutveckling och mycket mer. Vår verksamhet kännetecknas av effektivitet, hög servicegrad och kvalitativa leveranser.

Vårt fokus ligger på att leverera fullständiga servicelösningar till svensk och internationell kraftindustri. Till genomförandet av såväl projekt som återkommande service och underhållsuppdrag söker vi nu dig som har lång erfarenhet av kraftindustrin.

Vårt specialistområde är kärnkraft och vi finns idag etablerade på fem orter i Sverige.

Vi söker dig som har erfarenhet från kärnkraftsbranschen, du är van att arbeta på kontrollerat område och har varit med på flertalet avställningar. Du har mångårig erfarenhet och god kunskap inom kärnteknik och reaktorsystem.

Vi hoppas på att hitta nya kollegor som är väl kvalificerade inom sitt område med stor erfarenhet som du är villig att dela med dig av. Att ha en kommunikativ förmåga och serviceinriktad inställning är en god förutsättning.

Nuvia kan erbjuda uppdrag på någon av våra etableringsorter som en kugge i vårt serviceteam.

Du erbjuds att arbeta i ett företag som har det lilla bolagets karaktär och kreativa miljö men med det stora företagets styrka och trygghet. Du kommer att ha stor frihet och möjlighet att påverka din egen arbetssituation. Vi tror på den enskilde individen och styrkan att samarbeta, vi uppmuntrar till personlig utveckling och anser att det är naturligt att utvecklas genom utbildningar och varierade arbetsuppgifter.

Ingenjör Konstruktion och Utveckling

Kompetensprofil:
Till denna tjänst söker vi en utåtriktad och kreativ ingenjör med bibehållen nyfikenhet och skaparglädje. Du har helst flerårig erfarenhet av att arbete inom nukleär industri och känner att du vill utvecklas vidare i din karriär. Du är förmodligen civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik och är van vid att arbeta självständigt med stort personligt ansvar. Meriterande är språkkunskaper i franska eller finska förutom flytande engelska och svenska.

Arbetsuppgifter:
Din roll blir att arbeta tillsammans med våra kollegor inom Nuvia gruppen för att utveckla framtidens system för den nukleära industrin. Du kommer att få en framträdande roll i organisationen och ha inflytande på dina egna arbetsuppgifter. Viss del av din tid kommer att spenderas hos kund och resor förekommer som en naturlig del av vardagen. Under en start fas av sexmånader kommer möjlighet att ges att arbeta tillsammans med våra engelska kollegor på plats i UK för att bygga upp kontakter och lära känna våra arbetssätt.

Projektledare

Kompetensprofil:
Till denna tjänst söker vi en utåtriktad och strukturerad ingenjör med intresse för människor och affärer. Du har flera års erfarenhet av att arbeta inom kärnkraftsbranschen och känner att du vill utvecklas vidare i din karriär. Du är förmodligen civil- eller högskoleingenjör och är van vid att arbeta självständigt med stort personligt ansvar. Meriterande är språkkunskaper i franska eller finska förutom flytande engelska och svenska.

Arbetsuppgifter:
Din roll blir att arbeta tillsammans med våra kollegor inom Nuvia gruppen och på plats hos våra Nordiska kärnkraftskunder. Du kommer att få en framträdande roll i organisationen och ha inflytande på dina egna arbetsuppgifter. Viss del av din tid kommer att spenderas hos våra kunder och resor förekommer som en naturlig del av vardagen.

Tekniker Reaktornära system

Kompetensprofil:
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta inom den nukleära industrin och känner väl till våra Nordiska kraftverk, dess konstruktion och komponenter. Du har erfarenhet av reaktorhallsarbete i olika former och en gedigen teknisk bakgrund.

Arbetsuppgifter:
Du kommer primärt att arbeta på våra Nordiska kärnkraftverk med olika typer av uppdrag, både reaktorhallsnära men också med andra uppgifter. Möjlighet till internationella uppdrag kommer också ges.

Tekniker Turbin och generator

Kompetensprofil:
Du har lång erfarenhet och stor kunskap om turbin och generatorns konstruktion och underhåll på våra svenska kärnkraftverk. Du trivs i rollen som tekniker och är medveten om vikten av en god attityd och förhållningssätt till ditt arbete och till kunder och kollegor.

Arbetsuppgifter:
Vi erbjuder dig en framskjuten position med delansvar för att utveckla vår serviceverksamhet inom turbin och generator service. Du kommer förutom att vara med i servicearbetet och leda arbetet också vara den som håller i kundkontakter och samordnar vår egen personal. En viss del av din tid kommer att läggas på att utveckla yngre och oerfarna kollegor som mentor i inskolningssammanhang.

Ingenjör Avfallshantering

Kompetensprofil:
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta inom den nukleära industrin och med avfallets hanteringsprocesser. Du är förmodligen civil- eller högskoleingenjör och är van vid att arbeta självständigt med stort personligt ansvar.

Arbetsuppgifter:
Din roll blir att arbeta tillsammans med våra kollegor inom Nuvia group för att utveckla framtidens system för att ta hand om avfall från den nukleära industrin. Du kommer att ha en framträdande roll i organisationen och ha delansvar för att utveckla vår marknad. Del av din tid kommer att spenderas hos kund och resor förekommer som en naturlig del av vardagen.

Ingenjör Rivning och avveckling

Kompetensprofil:
Du har flerårig erfarenhet av att arbeta inom den nukleära industrin och känner väl till våra Nordiska kraftverk, dess konstruktion och komponenter. Du har förståelse för de tekniska svårigheter som är förknippade med omhändertagandet av kontaminerade konstruktionselement och insikt i metoder som använts för kapning och rivning.

Arbetsuppgifter:
Din roll blir att arbeta tillsammans med våra kollegor inom Nuvia group i avvecklingsarbetet av äldre kärnanläggningar . Du kommer att ha en framträdande roll i organisationen och ha delansvar för att utveckla vår marknad inom segmentet. Del av din tid kommer att spenderas hos kund och resor förekommer som en naturlig del av vardagen.

Material och/eller QA-specialist

Kompetensprofil:
Din bakgrund finns inom kärnkraftsindustrin som materialspecialist med mångårig erfarenhet. Du har gedigen branschkunskap med kunskap om relevanta standarder och normer.

Arbetsuppgifter:
Din roll blir att arbeta tillsammans med våra kollegor inom Nuvia group med projekt för den nordiska kärnkraftsindustrin. Du trivs också att arbeta som konsult i kundprojekt och uppskattar varierande utmaningar. Viss del av din tid kommer att spenderas hos kund och resor förekommer som en naturlig del av vardagen.

Underhållsspecialister

Kompetensprofil:
Du har flerårig erfarenhet av underhållsarbete, både strategiskt och operativt, från processindustri, kärnkraft eller annan adekvat verksamhet. Dina erfarenheter i kombination med akademiska utbildning har gett dig en förmåga att kunna agera på alla nivåer i en organisation med gott resultat. Du trivs i konsultrollen och är en social person som gärna delar med dig av din kunskap.

Arbetsuppgifter:
Ditt fokus är att tillämpa beprövade metoder med innovativt tänkande för att ytterligare optimera våra kunders underhållsarbete. Du kommer att ha visst ansvar för att utveckla vår egen underhålls- verksamhet och ha ett nära samarbete med våra tekniker.

Strålskyddsingenjörer

Kompetensprofil:
Vi tror att du som söker besitter en formell akademisk examen med inriktning mod radiologi. Du har bred erfarenhet från flera års arbete inom nukleärindustri och är medveten om de svårigheter och utmaningar som förekommer inom industrin. Du trivs med att vara delaktig och drivande i projekt samt att utveckla arbetssätt och utbildningar. Din roll kommer att vara framträdande med stort eget ansvar.

Arbetsuppgifter:
Din roll blir att arbeta tillsammans med oss för att utveckla vårt tjänsteutbud inom strålskydd och radiologisk service i Norden. En del av ditt ansvar kommer att ligga i att utveckla vår egen verksamhet inom strålskydd, genom utveckling av metoder, arbetssätt och utbildningar. Övrig tid kommer att läggas på olika kundprojekt. Resor förekommer frekvent och är en naturlig del av arbetet.

Strålskyddstekniker A och B

Kompetensprofil:
Vi söker dig med erfarenhet som strålskyddstekniker kategori A och B och som är intresserade av att arbeta som strålskyddstekniker med operativt strålskydd.

Arbetet genomförs på de kärnkraftsverken i Sverige dessutom finns möjlighet till utlandstjänstgöring i bl.a. Kanada, England och USA, främst under kraftverkens avställningsperioder.

Arbetsuppgifter:
Operativt strålskyddsarbete på Nordiska kraftverk, medverkande i projekt samt utbildning av ny personal.

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative