Tjänster

Unik bredd av vertikalintegrerade lösningar

Nuvia är en oberoende aktör som tillhandahåller rådgivning och tjänster till regeringar, tillsynsmyndigheter och kraftverksoperatörer.

Nuvias specialitet är att hantera omfattande och komplexa projekt. Våra erfarenheter kommer bäst till sin rätt i ett arbetssätt där vi har ett helhetsansvar från förberedelsefas till design och konstruktion samt implementering på plats. Vår personal går med lätthet in som program managers på hög nivå, specialistkonsulter, designansvariga eller ledare för konstruktionsprojekt.

Historiskt sett har det ofta uppstått svårigheter vid omfattande nukleära projekt på grund av att leverantörer inte besuttit nödvändig kompetens för att lösa oförutsedda problem – detta undviks effektivt genom Nuvias arbetssätt.

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative