Avfallshantering

Nuvia tillför kunskap kring och design av tekniska lösningar för komplex avfallshantering av exempelvis plutonium, tritium och natrium.

Utmaningen

Många av Nuvias uppdragsgivare ansvarar för världens farligaste kärnavfall; detta kräver hantering i världsklass som dessutom tillfredsställer tillsynsmyndigheterna. Nuvia stödjer kunder genom alla aspekter av deras förpliktelser – från planering till drift och förvaltning.

Nuvia har väl etablerade relationer med ett vitt spectrum av tillverkare av nukleärt avfall; kärnkraftverk, försvarsindustrin, olje- och gasindustrin, sjukhus och forskningslaboratorier.

Vår inriktning
Nuvias strategier grundar sig på åratal av praktiska utföranden, omfattande kunskaper om myndighetskrav och erfarenheter av hela den nukleära livscykeln. Tack vare vår bakgrund kan vi leverera effektiva tjänster och produkter för hantering, paketering, transport, förvaring och slutförvaring av kärnavfall. Tack vare att Nuvias tjänsteutbud inkluderar konstruktion och drift av kärnanläggningar har våra experter en gedigen förståelse för strålskydd, radiologiska undersökningar, avveckling och saneringsfrågor.Vi är väl rustade att ta fram innovativa metoder för att reducera och återvinna avfall och återanvända utrustning när detta är möjligt och därmed kostnadseffektivisera.

Våra lösningar

Ett komplett tjänsteutbud
Nuviakoncernen tillhandahålla stöd i – eller ansvara för – alla tjänster som behövs för att framgångsrikt och ekonomiskt hantera radioaktivt avfall och undvika kostsamma gränssnitt. Våra tjänster inkluderar strategisk och teknisk konsultation och framtagande av skräddarsydda tekniska lösningar som uppfyller specifika krav. .

Vi erbjuder också marksanering för att hjälpa kunder att realisera det fulla värdet av sina tillgångar för vidareutveckling. Säkerhet och efterlevnad är grundläggande för våra strategier kring avfallshantering – enligt de “gröna principerna” att minska, återvinna och återanvända.

Avfallshantering
Nuvia erbjuder en bred flora av tjäster inom området avfallshantering såsom:

 • Utveckling, byggnation och installation av hanteringsutrustningar och anläggningar
 • Underhåll på anläggningar och hanteringsutrustningar
 • Sortering, hantering och transport av avfall
 • Ompackning till slutförvarsbehållare
 • Komprimering
 • Hantering av NORM™

Nuvia konstruerar och bygger utrustningar som fokuserar på optimalpackning och minimering av volymsåtgång för förvaring.

Avfallssortering

 • Planering och utvärdering
 • Teoretiska studier
 • Karakterisering strategi provtagningsplan
 • Genomförandet av provtagningsplan
 • Analys av prover
 • Mätningar och datainsamling, utvärdering
 • Rekommendationer
 • Genomförandestrategi
 • Avveckling
 • Sanering
 • Restaurering

Design, byggnation och drift av

 • Slammåtervinning
 • Inkapslingsanläggningar
 • Anläggningar för avfallshantering
 • Avfallshantering
 • Mekanisk hanteringshjälpmedel
 • Mekanisk dekontaminering system

Konsulttjänster

 • Platsundersökningar
 • Planering och kalkylering
 • Förstudier
 • Fallstudier
 • Driftsäkerhet
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • ALARP och avskärmnings krav
 • Myndighetsgodkännande
 • Ansökan om olika tillstånd
 • Strategisk och teknisk rådgivning
 • Utveckling av tekniska lösningar
 • Mottagningskriterier för aktivt avfall

Tjänster

 • Strålskyddstjänster
 • Smältning av förorenade metaller
 • Förbränning av avfall
 • Markkarakterisering och sanering
 • Avfall, packning
 • Dekontaminering och avveckling av överflödiga faciliteter
 • Lagring och bortskaffande av avfall
 • Avfallstransport

Produkter

 • Avfall Transport Flask TRANSHIELD
 • Marksanering System, Groundhog ™
 • Modulär inneslutningssystemet ModuCON ™
 • Dekontaminering Skum
 • ModuCube
 • Självrengörande slamfilter

Download the brochure

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative