Livstidsförlängande åtgärder

Innovativa produkter och förslag baserade på verkliga erfarenheter

Utmaningen

Kärnkraft har en viktig roll att spela i världens energiförsörjning som en långsiktigt hållbar energistrategi som inte bidrar till ökade koldioxidutsläpp.

Vid många kärntekniska anläggningar kan livstiden förlängas väsentligt genom tekniska förbättringar, säkerhetsuppdateringar och andra förändringar så att anläggningarna kan drivas säkert och effektivt under en signifikativt längre period än vad som ansågs möjligt när de konstruerades.

Nuvia – ett unikt ´know-how´
Våra tvärvetenskapliga team tar ansvar för hela projektet och integrerar alla tekniska lösningar som behöver sättas in i en kärnteknisk miljö och samtidigt ta hänsyn till strålskydd, säkerhetskrav och trygghet.

Organisation
Nuvia levererar tjänster och produkter till marknader över hela världen med hjälp av speciellt sammansatta team som finns till hands genom alla stadier av processen. Våra 1900 kvalificerade medarbetare, varav många internationellt erkända experter, gör det möjligt för oss att erbjuda tekniskt stöd till många olika verksamheter.

Våra lösningar

Multidisciplinära team med konstruktions-, underhålls- och byggnadsexpertis
Nuvia erbjuder lösningar för att möta kraftverkens krav och regler och optimera tillgängligheten. Vår styrka ligger i att snabbt kunna sätta samman multifunktionella team med omfattande praktisk erfarenhet av såväl mekanisk service som segmentering och installationsprojekt inom kärnkraftsindustrin.

Vi finns med våra kunder genom projektets alla faser, från diagnostik, expertutlåtanden, preliminära konstruktionsstudier, ekonomiska kalkyler och konstruktionslösningar till fortlöpande översyn och kontroll.

I över 30 år har Nuvia arbetat med livstidsförlängande åtgärder. Vi tillhandahåller en rad tjänster inom underhåll, systemföryngring, efterlevnad av säkerhetsstandarder uppgraderingar för att möta lagstiftningskrav och allt striktare säkerhetsnormer.

Livstidsförlängning kräver samordning och lyhördhet för att lösningarna ska kunna anpassas efter verkligheten. Vi kan erbjuda innovativa produkter och förslag – baserat på verklig erfarenhet – med realistiska kostnads- och tidsbedömningar.

Anläggningsteknik och byggnation

 • Behandling av betongkonstruktioner, reparationer och renoveringar
 • Strukturella modifieringar, förstärkningar och ombyggnationer (stål eller komposit)
 • Inspektion och vid behov byten av strukturella förstärkningar
 • Tätning av genomföringar
 • Seismisk översyn och förbättringar

Konstruktion och installationstjänster av mekaniska system

 • Helhetsåtaganden inom nykonstruktion och installation av mekaniska system
 • Specialreparationer, förberedelser, utveckling och genomförande
 • Uppgraderingar och modifieringar
 • Ventilation och VVS, uppgraderingar och nybyggnation

El och I&C

 • Ersättande av utgångna komponenter
 • Prestandaförbättring
 • Granskning av el och I&C tjänster
 • Modifiering och förbättringar av el och I&C system

System för passivt brandskydd

 • Översyn av elinstallationer
 • Isolering av kabelkanaler samt kabelstegar
 • Kontroll av genomföringar
 • Brandskydd för metal och betong

Brandskydd för ventilationssystem

 • Brandspjäll
 • Lufttäta spjäll
 • Avstängningsventiler

Download the brochure

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative