Nybyggnation

Stöd genom hela nybyggnationsprocessen

Utmaningen

Med ökat energibehov och förståelse för kärnkraftens roll i en miljömässigt hållbar utveckling, ökar efterfrågan på nya reaktorer och nukleära anläggningar snabbt. Hög kvalitet och tekniskt inriktad supportverksamhet är livsviktigt i dessa stora internationella projekt.

Nuvia tillhandahåller pålitlig och kostnadseffektiv teknik inom allt från konceptdesign till idrifttagning för alla typer av kärntekniska anläggningar. Vi har den nukleära expertis som krävs för att säkerställa att moderna anläggningar möter stränga driftsäkerhets- och miljömässiga krav.

Vår inriktning
Vår verksamhet är optimerad för att skapa verkliga fördelar för våra kunder vad gäller såväl kostnader som tidseffektivisering. Vi tillhandahåller:

 • Oberoende rådgivning och support
 • Högkvalitativa, tekniska lösningar
 • Komplett livscykel-support
 • Riskreduktion and säkerhetsförbättrande åtgärder

Organisation
Nuvia levererar tjänster och produkter till marknader över hela med hjälp av speciellt sammansatta team som finns till hands genom alla stadier av processen. Våra 1900 kvalificerade medarbetare, varav många internationellt erkända exporter, gör det möjligt för oss att erbjuda tekniskt stöd till många olika verksamheter.

Våra lösningar

Nybyggnation
Nuvia tillhandahåller lösningar i alla stadier av konstruktion, utveckling och drift av reaktorer och andra kärntekniska anläggningar. Från alternativ för att förbättra konstruktionen genom en ingående förståelse av regelverk, krav för tillstånd och avfallshantering till metoder för slutlig nedmontering.

Pre-construction
Vi ger stöd till tillsynsmyndigheter, designers och konstruktörer gällande övergripande utformning, säkerhetsgranskning och detaljerade utvärderingar, konstruktionsdokument, avvecklingsstrategier och kostnadsberäkningar, strategier för avfallshantering, risk- och miljöbedömningar och rättsliga frågor.

Nuvia kan exempelvis vid systemutveckling inkludera säkerhetsbedömning och riskhantering i upplägget. Våra praktiska erfarenheter finns med som grund vilket medför betydande fördelar i form av praktiska och kostnadseffektiva konstruktioner.

EPCC
Nuvia kan erbjuda fullständiga tjänster inom teknik, inköp, konstruktion och idrifttagning. Koncernen har expertis inom projekt-och byggledning, konstruktion, kvalitetsstyrning, kontroll och förståelse av den kärntekniska licens som krävs.

Tjänster inom konstruktion och design:

 • Anläggningskonstruktion
 • Elkonstruktion och I&C
 • Mekaniska process system
 • Mekanisk tillverkning
 • HVAC
 • Modulbyggnation
 • Klassade rörsystem
 • Hanteringssystem för aktivt material
 • Reningsanläggningar för avfall och spillvatten

Tjänster inom inköp

 • Supply chain management
 • Upphandling
 • Samarbetsavtal
 • Riskhantering
 • Inspektioner och expediting
 • Byggnation
 • Upphandling, ledning och styrning av underentreprenörer
 • Driftsättning
 • Plannering och projektledning
 • På plats förberedelser och genomförande
 • Validering av resultat samt genomgång av driftsinstruktioner

Drift

 • Strålskydd
 • Strålskydds- och kemitjänster
 • Strålskyddstjänster under revision
 • Dosimetri
 • Radiologiska undersökningar
 • Beredskap
 • Support och service
 • Dekontamineringsanläggningar
 • Avfallshantering
 • Lyft och kringhantering
 • Ingenjörstjänster inom underhåll och utveckling, planering och support
 • Underhållsplanering
 • Revisionsplanering
 • Konditionsbedömningar av mekaniska installationer, byggnader och processystem
 • Specia tjänster
 • Förspänning och armerings system
 • Seismiska beräkningar och anpassade stödsystem
 • Dämpare och snubbers service
 • Brandskydd
 • Geologiska undersökningar och markarbeten

Download the brochure

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative