Service och underhåll

Skicklig servicepersonal med erfarenhet av alla aspekter av drift och underhåll inom kärnkraftsindustrin

Utmaningen

Vid många kärnkraftsanläggningar ökar behovet av av att kunna outsourca tjänster för att klara toppar i efterfrågan och minska belastningen på de verksamhetsansvariga.

Grundläggande tjänster fortsätter därför att vara en integrerad del av verksamheten men måste vara både oberoende och tillförlitliga. Tjänsterna har en spännvidd från hantering av kategori ett anläggningar, drift av en avfallsanläggning under en bestämd tid eller tillhandahållande av tvättservice på plats.

Den ökande trenden med outsourcing av tjänster och svårigheten att hantera toppar innebär ett behov av kompetent, kärnkraftsutbildad och säkerhetsklassad personal för att undvika potentiellt kostsamma situationer.

Vår inriktning
Nuvia kan erbjuda ett omfattande register av drifts- och underhållstjänster; vi är specialister på kort- och långtidsteam som är villiga att ta sig an såväl de mer utmanande som mera världsliga uppgifter som säkerställer en smidig och säker drift. Nuvias driftpersonal är specifikt inriktade på kärntekniska anläggningar och väl förtrogna med branschspecifika regler och arbetssätt.

Organisation
Våra team har arbetat med kärntekniska anläggningar under många år; vi tillhandahåller högutbildade och flexibla medarbetare som kan sättas in med kort varsel.

Våra lösningar

En komplett tjänstepalett
Nuvias multifunktionella team sköter driften av kärntekniska anäggningar och erbjuder våra kunder drift- och underhållstjänster, projektledning och gemensamma mål kring tillförlitlighet och säkerhet över en bred teknisk räckvidd i syfte att optimera resultat och lönsamhet. Vi delar våra kunders höga krav när det gäller säkerhet, trygghet och miljöskydd.

Nukleär logistik
Nuvia erbjuder en stark produkportfolio av tjänster för genomförandet av nukleära projekt:

 • Projektledning och supporttjänster
 • Design och installation av statiska och dynamiska system i reaktorinneslutningen
 • Design och installation av biologiska skydd
 • Dekontaminering av verktyg, utrustning och reaktor basänger
 • Körande av reaktorhallstravers, bränsleserviceplattform, laddmaskin etc.
 • Allmänna intransporter av bränsle och utrustningar
 • Jourverksamhet vid behov under avställning

Anläggningsverksamhet
Tjänsterna Nuvia tillhandahåller innefattar:

 • Avfallshantering
 • Verktygsunderhåll och lagerhållning av utrustningar och specialverktyg
 • Underhåll och kontroll av säkerhets- och strålskyddsutrustning
 • Projektledning och samplanering av arbetsinsatser inklusive koordinering av andra underentreprenörer och av andra projekt på site
 • Underhållstjänster såsom renoveringar, rivningar, byggnation, målning, etc.
 • Dekontaminering

Avfallshantering
Nuvia erbjuder en bred flora av tjäster inom området waste management såsom:

 • Utveckling, byggnation och installation av hanteringsutrustningar och anläggningar
 • Underhåll på anläggningar och hanteringsutrustningar
 • Sortering, hantering och transport av avfall
 • Ompackning till slutförvarsbehållare
 • Komprimering
 • Hantering av NORM™

Nuvia konstruerar och bygger utrustningar som fokuserar på optimalpackning och minimering av volymsåtgång för förvaring.

Download the brochure

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative