Strålskydd

Omfattande doskontroll genom övervakning, avskärmning och modellering

Utmaningen

Alla företag som arbetar med joniserande strålning måste skydda personalen, allmänheten och miljön från potentiellt skadliga effekter. Radioaktiva material används inom många typer av industrier världen över och radioaktiva material produceras, ibland som bi-produkter, vid exempelvis oljeutvinning. Det är av största vikt att företag som arbetar med radioaktiva material säkerställer att hanteringen är berättigad, säker, ändamålsenlig och överensstämmer med gällande lagstiftning.

Vår inriktning
Nuvia erbjuder helhetslösningar genom ett fullständigt integrerat arbetssätt. Vår strålskyddskapacitet utgör en integrerad del av alla våra verksamheter, inklusive nybyggnation, livstidsförlängande åtgärder, drift, avveckling och avfallshantering.

Vi förser våra kunder med skräddarsydda strålskyddslösningar för personal, miljö och avfallshantering. Våra lösningar följer alltid gällande lagstiftning och utarbetas speciellt för er verksamhet.

Organisation
Nuvia har fler än 600 anställda som arbetar specifikt med strålskydd. Vårt fokus på utbildning och vidareutbildning gör att våra kunder kan vara säkra på vår kunskap och kompetens.

Vår verksamhet är organiserad för att möta våra kunders behov genom flexibla och omfattande sortiment av produkter och tjänster. Vi kan leverera allomfattande funktionsavtal, skräddarsydda lösningar och tekniska innovationer.

Nuvia har förståelse för att industrier som använder radioaktivt material kan ha toppar eller få oförutsedda behov för strålskyddspersonal; vår flexibla resursförvaltning ger oss möjlighet att möta dessa krav på ett tillfredsställande sätt.

Våra lösningar

Ett komplett tjänsteutbud
Nuvia är internationellt erkänt som en förstklassig leverantör inom strålskyddssäkerhet. Vi erbjuder stöd, konsultation och expertis inom alla aspekter av strålskydd och karakterisering av radioaktiva material.

Dosreduktion
Doser kontrolleras och minimeras genom kontinuerlig dosövervakning, skärmningsberäkningar och datamodellering. Vi kan tillhandahålla brandsäkra biologiska skyddsmaterial som reducerar neutron- och gamma-stråldoser.

Strålskyddsövervakning
Personal övervakas med hjälp av vår Godkända Dosimetrimätningstjänst; externa gamma, röntgen och beta-mätningar, helkroppsövervakning, sårövervakning, personlig luftprovtagning, biologiska tester för rutin- och nödsituationer och journalförande.

Strålskyddssäkerhetsträning
Nuvia tillhandahåller träning i strålskyddssäkerhet och lägger stor vid att anpassa mål och innehåll till kundens egna förutsättningar.

Radiologisk övervakning
Dosövervakning används som stödtjänst vid reaktoravställning, avveckling, återställningsprojekt för att säkerställa att mark där radioaktiva material tidigare använts är fri från kontaminering. och kan användas för andra ändamål.För den här typen av projekt krävs omfattande övervakning, och Nuvias toppmoderna tekniska utrustning ger snabba, korrekta mätningar med både handhållna och fordonsmonterade apparater för kostnadseffektiva undersökningar av stora ytor.

Strålskyddsrådgivning
Nuvia tillhandahåller professionell strålskyddsrådgivning till företag som arbetar med joniserande strålning, från stora nukleära avvecklingsprojekt till små kommersiella verksamheter. Rådgivningen skräddarsys till respektive verksamhet utifrån dess inriktning och potentiella risker.

Strålskyddsinstrumentering (RPI)
Nuvia driver en accrediterad radiologisk kalibreringsanläggning i Storbritannien. Från våra laboratorier kan vi hantera alla typer av RPI- kalibrering och reparationer.

Download the brochure

© 2020 Nuvia | Nordic. Alla rättigheter reserverade.

Nuvia | Group

Built by Cultivate Creative